Øystein Storrvik

e: storrvik@storrvik.no
t: (47) 901 43 790

Arbeidserfaring:
1997 –
Fast forsvarer ved Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett

1986 –
Egen advokatpraksis, advokatfirmaet Storrvik

1985 – 1986
Advokatfullmektig, advokatfirmaet Staff

1984 – 1985
Dommerfullmektig

1983 – 1984
Vit.ass. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo

Utdanning:
2008
Møterett for Høyesterett

1984
Cand. jur, Universitetet i Oslo

Anja Karin Hellander

e: hellander@storrvik.no
t: (47) 992 30 560

Arbeidserfaring:
2002 –
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2001-2002
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2000 -2001
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Drevland & Grape DA

1999-2000
Juridisk rådgiver, Postbanken

Utdanning:
1999
Cand.jur, Universitetet i Oslo

Martin Hay

e: hay@storrvik.no
t: (47) 922 27 744

Arbeidserfaring

2004 –
Advokat, advokatfirmaet Storrvik

2002- 2004
Advokatfullmektig, advokatfirmaet Storrvik

Utdanning:
2001
Cand.jur, Universitetet i Oslo

Torgeir Falkum

e: falkum@storrvik.no
t: (47) 992 42 171

Arbeidserfaring:
2010 –
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2007 – 2010
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

Utdanning:
2006
Cand.jur, Universitetet i Oslo

Heidi Juritzen

e: juritzen@storrvik.no
t: (47) 928 10 812

Arbeidserfaring:
2011 –
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2009 – 2011
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2007 – 2008
Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Kluge

Utdanning:
2009
Master i Rettsvitenskap

Bjørn Erik Rødser

e: rodser@storrvik.no
t: (47) 920 27 808

Arbeidserfaring:
2014 –
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2012 – 2014
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2009 – 2012
Saksbehandler i Utlendingsdirektoratet

Utdanning:
2008
Master i Rettsvitenskap

Mona Danielsen

e: danielsen@storrvik.no
t: (47) 997 81 213

Arbeidserfaring:
2015-
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2015
Advokat, Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

2013-2015
Advokatfullmektig, Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

2011-2012
Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen

2010
Trainee, Advokatfirmaet Thommessen

Utdanning: 
2012
Master i rettsvitenskap

Camilla Høie

e: hoie@storrvik.no
t: (47) 416 89 868

Arbeidserfaring: 

2016 –

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2014 – 2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2013
Trainee, Simonsen Vogt Wiig
Trainee, Grette

Utdanning: 
2013
Master i rettsvitenskap

Daniel Storrvik

e: daniel.storrvik@storrvik.no
t: (47) 48062350

Arbeidserfaring:

2017

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2016 – 2017

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Storrvik

2015-2016:

Advokatfullmektig, advokatfirmaet  BA-HR

Utdanning:

 2014:

Master i rettsvitenskap

Finn Krokeide

e: krokeide@storrvik.no
t: (47) 976 39 462

Arbeidserfaring: 

2017

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2014 – 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2014
Praktikant, Eidsivating lagmannsrett

2013
Trainee, BAHR

2012
Trainee, Schjødt

Utdanning: 
2014
Master i rettsvitenskap

Alexander Greaker

e: greaker@storrvik.no
t: (47) 948 58 530

Arbeidserfaring:

2017 –
Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2015 – 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

Utdanning: 
2015
Master i rettsvitenskap

2015, januar – mai
Vitt.ass/stipendiat FNI

 

Darija Jamina

e: jamina@storrvik.no
t: (47) 413 11 305

Arbeidserfaring:

2017

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2015 – 2017

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

Utdanning: 
2014

Master i rettsvitenskap

Malin Storrvik

e: malin.storrvik@storrvik.no
t: (47) 977 78 034

Arbeidserfaring:

2019 –

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2016 – 2018

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2010 – 2015
Deltid administrasjon/student, Advokatfirmaet Storrvik

Tina Dahlen

ADMINISTRASJON – Daglig leder/Advokatassistent
e: tina.dahlen@storrvik.no
t: (47) 22 11 61 00 / (47) 959 25 921

Arbeidserfaring:

2011 –
Daglig leder, Advokatfirmaet Storrvik

2005 – 2011
Advokatsekretær, Advokatfirmaet Storrvik

Utdanning:

2009 – 2012
Juristenes Utdanningssenter, Advokatassistent DNA

Ia Karita Wiik Steinsvåg

e: advokatfirmaet@storrvik.no
t: (47) 22 11 61 00

Arbeidserfaring:
2016:

Sekretær, Advokatfirmaet Storrvik

Utdanning: 

2015 – 2016:

Treider Fagskoler, advokatsekretær


Tina Skeime

I permisjon

e: skeime@storrvik.no
t: (47) 950 32 750

Arbeidserfaring:

2017

Advokat, Advokatfirmaet Storrvik

2016 – 2017
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik

2014 – 2016:
Advokatfullmektig, BACH AS

2013 – 2014:
Trainee, Advokatfirmaet Selmer

Utdanning: 
2014:
Master i rettsvitenskap