Advokatfirmaet Storrvik er et advokatfirma som først og fremst spesialiserer seg innen strafferettsaker. Vi bistår også utlendingssaker, barnevernssaker og sivile prosessoppdrag, samt parter ved saker for den europeiske menneskerettsdomstol, EMD.

Firmaet tar saker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.