Addictologi-saken: Oslo politidistrikt henlegger alle anmeldelser av terapeut Espen Andresen. Skatteetaten har samtidig gitt «addictologen» en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Espen Andresen startet Addictologi Akademiet i Oslo på midten av 2000-tallet. Selskapet har tilbudt behandling av ulike typer avhengighet, men møtt kraftig kritikk av en rekke som har brutt med miljøet rundt Andresen.

Sammen med Laila Mjeldheim, eier av salgsbedriften Det norske kartselskapet, har han siden høsten 2018 vært under etterforskning av en gruppe i Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo-politiet.

Mjeldheim har hatt en lederrolle i addictologimiljøet og selv tidligere stått frem med hvordan hun mener Andresen hjalp henne. VG meldte i mars at politiet nærmet seg en avslutning på etterforskningen.

Nå bekrefter Oslo politidistrikt at de har valgt å henlegge sakene på Espen Andresen. Dette gjelder:

  • Anmeldelser for økonomiske lovbrudd, herunder fra Skatteetaten.
  • En anmeldelse for motarbeiding av rettsvesenet.
  • Flere anmeldelser for skremmende/plagsom/hensynløs atferd.

Utfallet av etterforskningen mot Mjeldheim, blant annet for motarbeiding av rettsvesenet, er foreløpig ikke klar.

VG har tidligere omtalt at Andresen ble anmeldt for grov motarbeidelse av rettsvesenet. Dette er den eneste saken politiet opplyser om som har lang nok strafferamme til at domstolen ville godkjent telefonavlytting.

– Alle siktelser mot ham er nå henlagt. Jeg synes det er ille hvilken enorm oppmerksomhet han har fått og hvordan han er blitt fremstilt i et ekstremt negativt lys. Det har vært skadelig for han personlig og for virksomheten hans, uttaler Storrvik.

Les hele saken på vg.no

Foto: vg.no / Jørgen Braastad