Mens et sentralt vitne i en alvorlig kidnappingssak var etterlyst av politiet, gjemte hun seg i sokkelleiligheten til en advokat. Advokaten er likevel frikjent, fordi han hevder han ikke kjente til etterlysningen.

– Saken har vært en stor belastning for ham og familien. Selv om saken ikke hadde direkte knytning til hans advokatvirksomhet, så kunne den også fått konsekvenser for hans yrkesutøvelse. Derfor er frikjennelsen selvsagt en stor lettelse, sier advokatens forsvarer Øystein Storrvik til TV 2.

Historien om den uvanlige rettssaken begynner i september 2015.

Det sentrale vitnet, en kvinne i 40-årene, kjører en mann i 50-årene til en parkeringsplass på Holmlia i Oslo. Der blir han grovt mishandlet av menn han aldri har møtt.

Deretter blir han tvunget inn i sin egen bil og fraktet til en leilighet.

Etter to dager i fangenskap kommer mannen gående ut av et skogholt i Oslo. Han har omfattende skader, og hendene hans er stripset.

I tingretten blir fire menn og en kvinne, hvorav minst tre har tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods, dømt til lange fengselsstraffer. Så, i ankesaken, blir kvinnen og en av mennene frikjent. I mellomtiden har kvinnen nemlig endret sin forklaring. Hun snakker flere sentrale gjengmedlemmer inn i saken og oppklarer langt på vei saken for politiet.

Politiet mener at advokaten og tre andre personer bidro til å holde kvinnen skjult i tiden etter kidnappingen. Først oppholdt hun seg i en leilighet i Oslo, og deretter ble hun fraktet til en annen landsdel, der den tiltalte forsvarsadvokaten bor.

Dette er retten enig i: «Basert på den samlede bevisførsel er retten overbevist om at det var et bakmannsapparat som ikke ønsket at N.N. (kvinnen) skulle forklare seg for politiet, og at de iverksatte tiltak for å holde henne skjult for politiet».

I flere uker var kvinnen i advokatens hus. Påtalemyndigheten mener at han forsto at han holdt kvinnen skjult for politiet. Etter oppholdet i advokatens hus, ble kvinnen kjørt sørover på kontinentet før hun til slutt endte opp i Marokko. Der fikk hun beskjed om ikke å kontakte norsk politi, mener påtalemyndigheten.

Les resten av saken her: TV2.no