Lagmannsretten frikjenner en mann som snek på T-banen fordi billettkontrollørene brukte for mye makt da de pågrep ham. Minst seks kontrollører holdt 32-åringen i bakken, og én av kontrollørene satte seg på brystkassa hans. Nå håper mannens advokat på tydeligere retningslinjer for kontrollører.

– Min klient er veldig lettet for å bli trodd. Nå fikk vi endelig en dom i Borgarting lagmannsrett hvor han ble frikjent, sier 32-åringens advokat, Heidi Juritzen.

32-åringen ble i mai 2013 dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for å ha utøvd vold mot offentlig tjenestemann. I tillegg ble han dømt til å betale sakskostnader på 5000 kroner. Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som ga mannen medhold.

Ifølge lagmannsretten var det et uforholdsmessig inngrep at så mange kontrollører brukte betydelig fysisk makt for å holde mannen tilbake.

– Min klient opplevde at den behandlingen han fikk fra T-banekontrollørene var så nedverdigende at han gikk. Det er selvfølgelig ikke greit, men det som absolutt ikke er greit, er det som skjedde etterpå, sier advokat Heidi Juritzen.

Det oppstod deretter basketak, og 32-åringen ble holdt tilbake av fire mannlige kontrollører. Han ble deretter lagt ned i bakken og holdt av minst seks kontrollører i armer og bein. Én av kontrollørene satte seg på brystkassa hans. Etter noen minutter kom politiet.

I motsetning til tingretten, slo lagmannsretten fast at 32-åringen skal frifinnes. Ifølge lagmannsretten gikk billettkontrollørene lengre enn det de har myndighet til å gjøre.

– Denne tilbakeholdsretten som kontrollører har myndighet til å utøve, med støtte i Jernbaneloven, er veldig snever, sier advokat Heidi Juritzen.

Det står ikke i loven hvor langt kontrollører kan gå, det må de selv vurdere.

– Jeg antar at kontrollørene ikke kan gjøre annet enn å stille seg foran og holde forsiktig igjen. Det viktigste er at politiet blir tilkalt så fort som mulig. Det er de som har rettigheter til å gå hardere til verks, ikke billettkontrollører.

Advokat Heidi Juritzen håper dommen vil gi grunnlag for tydeligere retningslinjer for kontrollører.

– Dette er en viktig dom på grunn av det lagmannsretten sier om tilbakeholdelsesretten. Det virker ikke som det har vært særlig mange retningslinjer for kontrollører. Det håper jeg vil bli endret nå.

Utdrag fra NRK.no – Les resten av saken HER!