Høyesterett slår fast at dagens straffelov kun kan forby sniktitting – eller stalking – dersom gjerningsmannen bevisst vil at fornærmede skal oppfatte det slik at hun eller han blir overvåket.

Frikjent for “stalking.”

Mannen som er først i 40-årene er tidligere dømt for flere voldtekter gjennom mange år, og ble løslatt på prøve for to år siden. Politiet spanet på mannen, og de oppdaget at han gikk rundt og kikket gjennom vinduene til unge kvinner som bodde i et hybelhus for studenter i Trondheim.

Politiet arresterte mannen, og Frostating lagmannsrett dømte han i fjor høst til en forvaringsstraff på tre år, uten minstetid. Men dommen ble altså anket og Høyesterett valgte å oppheve den fordi kvinnene i saken ikke visste om kikkingen før politiet fortalte om den.

Ved ett tilfelle hadde mannen filmet en ung kvinne som bare var iført truse. Høyesterett fant at dette forholdet rammes av straffeloven § 298 om seksuelt krenkende atferd.

Derimot kom Høyesterett til at filming og fotografering av fullt påkledde kvinner, i en situasjon uten noen seksuell tilknytning, ikke rammes av bestemmelsen, fordi kikkeren klarte å holde seg skjult.

Dermed slår straffeloven fast at kikkingen var lovlig da den skjedde.

Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, mener Høyesteretts avgjørelse skaper bedre sammenheng i lovverket.

– Slik lagmannsretten tolket bestemmelsene, ble forsettskravet forskjellig i § 266 og § 266 a. Nå slår Høyesterett fast at begge bestemmelsene krever at den som blir krenket, har kunnskap om krenkelsen på gjerningstidspunktet, sier Storrvik til rett24.

Les hele saken på NRK.no HER!