Lars Barg er frikjent etter at lagmannsretten forkastet Økokrims anke.

Lars Barg var tiltalt for grov utroskap og fakturering for arbeid utført på Stortinget fra juni 2006 til oktober 2008. Tiltalen lød på grov utroskap for 3,3 millioner kroner.

I oktober i fjor ble Barg frikjent av Oslo tingrett. Økokrim anket frikjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som nå har forkastet anken.

Det betyr at Barg er endelig frikjent. Politiet startet etterforskning mot mannen, som var daglig leder i Oslo malermesterlaug og tillitsvalgt i NHO, i 2015.

– Jobbet knallhardt for frifinnelse

– Det er tilfredsstillende at Økokrim ikke får gjennom anken sin. Det viser at tingretten har foretatt en grundig bevisvurdering. Vi har jobbet knallhardt for denne frifinnelsen, sier Bargs forsvarer Alexander Greaker til Dagbladet.

– Personlig så fatter jeg ikke hvorfor Økokrim prøvde å anke saken. Tingrettens dom var knusende på alle tiltalepunkter, sier han.

– Vil kreve erstatning

Barg har vært siktet og tiltalt i saken i over tre år.

– Det er en stor seier for Barg å vinne denne saken. Barg ønsker å formidle at saken har påvirket han helsemessig. Det har vært en stor belastning å vente på at saken skulle komme opp, sier hans forsvarer Greaker.

– Det viktigste for frifinnelse var grundig saksforberedelse og Bargs egen forklaring i tingretten. Nå vil jeg på vegne av Barg rette et krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning, sier han.

Les hele saken her: Dagbladet

Foto på forsiden: Signe Dons / Aftenposten