16. januar 2012: Gravide Lamiae Mrabet (26) fra Marokko krysser grensen til Norge i en Fiat bobil sammen ektemannen og hans tvillingbror. Skjult i bilen finner tollere 122 kilo hasj.

13. desember 2012: Etter 11 måneder i varetekt blir Mrabet løslatt på stedet av retten, mens de to mennene blir dømt til seks års fengsel. Mrabet blir endelig gjenforent med datteren Anbar.

– Jeg visste at jeg var uskyldig og at jeg hadde blitt lurt. Mannen min sviktet meg, sier hun om turen til Norge.
Selv trodde hun at turen skulle være en bryllupsreise fra Belgia, hvor hun og mannen nylig hadde startet et liv sammen.

Nektet overføring til mødrehjem

Gjennom 11 måneder i varetekt i Norge forsøkte Mrabets forsvarere å overbevise flere rettsinstanser om at hun burde bli overført til mødrehjem.

– Det er gledelig at hun er blitt frifunnet, men jeg er skuffet over at lagmannsretten brukte varetekt så ukritisk overfor en gravid og vanskeligstilt kvinne. Unndragelsesfaren det ble vist til var oppkonstruert, sier forsvarer Øystein Storrvik.

17. august, én dag før Anbar ble født, mente Halden tingrett at den høygravide kvinnen på krykker kunne legge på flukt og fornyet varetektsfengslingen – noe som ble gjentatt utover høsten.

Hun ble imidlertid løslatt på stedet 13. desember av sorenskriver Bjørn Runar Haaland da narkosaken kom opp.

– Vi fikk en del sentrale opplysninger fra henne som aktor ikke kunne imøtegå. Når vi hadde såpass oversikt over den videre bevisføring og så at vi ikke utover enhver rimelig tvil kunne dømme henne skyldig, fant vi at hun ikke skulle sitte fem minutter til i varetekt, sier Haaland.

Kilde/Les hele saken: VG-nett